Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

CHU THẦN VỚI QUỐC HOA


        Chu Thần Cao Bá Quát suốt cả cuộc đời chỉ cúi đầu lạy mỗi hoa mai :
" Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa"
Một con người tài hoa ,khí phách ,ngạo nghễ như Cao bá Quát chỉ biết kính ngưỡng hoa mai ắt loài hoa nầy có đặc điểm cao quý tót vời ?
"Mười năm loay hoay tìm kiếm cổ
Cả đời cúi lạy mỗi hoa mai "
Kiếm cổ phải chăng là thanh gươm nghĩa khí nghìn thu mà nay đã mù tăm biệt tích ? Hay kiếm cổ là thanh gươm mà thần Kim Quy đã trao cho Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh ? Có nhiều huyền thoại về kiếm sắc trong giới giang hồ nghĩa hiệp . Nhưng chung quy có cùng mẫu số là kiếm quý phải ở trong tay nghĩa khí anh hùng . Cao Bá Quát cảm thấy mình chính là người có được thanh gươm nghĩa khí . Ngay từ thuở còn hàn vi , đa cùng khốn khó , Cao Bá Quát đã nuôi chí lớn :
Bài phú Dương Hùng dù nghiệm tá, thì xin quyết tống bần quỷ ra đến miền Đông Hải, để ta đeo vòng thư kiếm, quyết xoay bạch ốc lại lâu đài; Câu văn Hàn Dũ phỏng thiêng chăng, thì xin quyết tống cùng thần ra đến đất Côn Lôn, để ta gánh vác giang sơn, quyết ném thanh khâm sang cẩm tú. ( Tài tử đa cùng phú )
Rồi Cao Bá Quát cùng với Lê Duy Cự vung kiếm làm cuộc khởi nghĩa lật đổ triều đình Tự Đức . Cuộc khởi nghĩa thất bại . Cao tiên sinh bị bắt bỏ cũi đưa về triều đình xử trảm . trên đường giải tù ông xin ghé miếu Lê Thái Tổ để bái điếu . Trong bài điếu có câu : " Điếu bái miếu đường chung nhật cảm, Y nhiên tích thụ phát kim hoa " (Lạy tạ miếu đường suốt ngày cảm động ; cây lá xưa vẫn như cũ nở cành hoa ngày nay ).Câu thơ tỏ ý lạc quan về sự trường tồn bất diệt của nguyên khí quốc gia :" Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết ; Đêm qua sân trước một nhành mai " ( Thiền sư Mãn Giác ) .
Sở dĩ Cao Chu Thần ngưỡng mộ hoa mai vì đặc điểm của loài hoa nầy là dẫu tàn rụng mà khí sắc vẫn không tàn phai . Những cánh hoa mai khi rụng xuống đất vẫn giữ nguyên màu vàng tươi sáng không như nhiều loài hoa khác khi tàn thì héo úa , rũ rượi ...
Mai không những đẹp về sắc , thơm về hương ; mà còn gân guốc ở gốc , vững chãi ở thân , mảnh mai thon thả ở cành . Mai còn có tính kiên định , kham nhẫn và chịu đựng trong tiết trời đông giá :
" Chẳng trải một phen xương lạnh buốt
Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương "( Thiền sư Hoàng Bá )
Cuộc sinh tồn và sức cống hiến của mai biểu trưng sự kế thừa liên lỷ cho dòng thời gian hôm qua , hôm nay và mai sau :
" Nhậm vận tự sinh kim nhật ý
Hàn hoa chi tác khứ mai hương "
( Ý mới rút từ kinh nghiệm cũ
Mai tàn lưu lại chút hương xưa )
Đó là lý do khiến cho một con người ngang tàng , khí khái ,tài cao , chí cả như Cao Chu Thần chỉ cúi lạy mỗi hoa mai . Hoa mai xứng đáng được tôn vinh là quốc hoa vì loài hoa nầy biểu trưng cho quốc hồn quốc túy nước Việt . Còn Cao Chu Thần là một thiên tài lỗi lạc , chí cao , mộng lớn ; mãi đến năm 40 tuổi mới thực hiện hoài bão trong cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương . Mộng không thành , dòng họ bị tru di ...nhưng anh linh vẫn còn đó ...Vì rằng những " đấng tài hoa ; thác là thể phách còn là tinh anh ( Nguyễn Du )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét